Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. Derudover vælges tre bestyrelsesmedlemmer - alle for 2 år. Der vælges også to suppleanter, én bilagskontrollant samt én suppleant for sidstnævnte. Alle for 2 år.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang under ansvar over for generalforsamlingen.

 

Formand

Bent Andersen

Telefon 5151 7302

Næstformand

Ole Jensen

Telefon 2077 0894

Kasserer

Knud Madsen

Telefon 5113 1440

Bestyrelsesmedlem

Bodil Due

Telefon 2237 1648

Bestyrelsesmedlem

Aase Ibsen

Telefon 4160 1548

Suppleant

Margit Jensen

Telefon 4057 7133

Suppleant

Jette Rasmussen

Telefon 2067 3185

Køge Bowling Klub 84 · v/formand Bent Andersen · Telefon 5151 7302